Certificaten

Houtverwerking met KOMO-keur

Houtindustrie Amersfoort is aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie. Nieuwe Venti-Safe®-producten brengen we onder KOMO-kwaliteitskeur en de vereisten van welstand op de markt.

Het KOMO-keurmerk wordt afgegeven door de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Door onaangekondigde bezoeken van inspecteurs wordt gecontroleerd of de productie van de kozijnen, ramen en deuren in overeenstemming met de voorschriften plaatsvindt.

Alle producten worden door Stichting Hout Research (SHR) getest op wind- en waterdichtheid. Daarnaast is mate van inbraakwerendheid van belang. Voor onze producten bevindt deze zich in weerstandsklasse 2, noodzakelijk voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een keurmerk dat u wellicht verzekeringspremie kan besparen.

Naast externe controles kennen we ook onze interne kwaliteitscontrole en zijn wij FSC-gecertificeerd. Dit biedt een garantie voor verantwoord duurzaam bosbeheer.

kwaliteitskozijn